Patabygdens Samhällsförening

Midsommarfirandet i Pataholm 2020 är pga av Corona-pandemin inställt. Vi hoppas att alla har förståelse för detta och vi hoppas givetvis få återkomma med vår fina tradition nästa år. Vi vill trots situationen passa på att önska alla en riktigt skön sommar och att ni får möjligheter att njuta av våra fantastiska och natursköna omgivningar!

Vi avvaktar planering av övriga aktiviteter tills sommaren passerat och vi vet lite mera om vad som händer omkring oss. Däremot arbetar styrelsen vidare med aktuella frågor. Se vidare under Nyheter.

Styrelsen

Historik

Patabygdens samhällsförening startades 1985, i syfte att tillvarata bygdens intresse såsom att bevara en levande landsbygd.

Nuvarande verksamhet

Föreningen står för den årliga mycket uppskattade midsommarfirandet i Pataholm. Vilket kan genomföras med hjälp av många ideella föreningsmedlemar, (bakning, servering, lövning av skrinda och midsommarstång, insamling av lotterivinster och mycket mera)

Resning av julgran vid infarten till Pataholm.

2014 var granen skänkt av Tomas Rappe, och restes med hjälp av Bröderna Elwingsson i Norra Bäckebo.

2015 års gran skänktes av ägarna till Sörnävra, och restes med hjälp av Elwingssons maskinservice i Norra Bäckebo. Stort tack till Roland Karlsson samt frivilliga insatser vid resandet av granen.

2016 års gran skänktes av Ljungfjärds, och restes med hjälp av Elwingssons maskinstation i Norra Bäckebo. Stort tack till övriga frivilliga medhjälpare.

2017 års gran skänktes av Ljungfjärds, och restes med hjälp av Elwingssons maskinstation i Norra Bäckebo. Stort tack till övriga frivilliga medhjälpare.

2018 års gran skänktes av Korpemåla Bostadsrättsförening, och restes med hjälp av Elwingssons maskinstation i Norra Bäckebo. Stort tack till övriga frivilliga medhjälpare.

2019 års gran skänktes av familjen Vernersson på Nävra Gård, och restes med hjälp av Elwingssons maskinstation i Norra Bäckebo. Stort tack till övriga frivilliga medhjälpare.

För en kontinuerlig dialog med Mönsterås kommun, i frågor rörande bygden.

Har en aktiv bokcirkelverksamhet (Se mera under fliken verksamheter).

Anordnar soppkvällar och höstfest (Äppelpressning och kroppkakor).

Anordnar naturmorgonvandringar (återstartat våren 2016 med 2 vandringar)

Utförda verksamheter

Föreningen har köpt in en hjärtstartare med tillhörande skåp. Hjärtstartaren har skänkts till Hembygdsföreningen (2016), och är placerad i gången vid Hullgrensgården.

Inköp av 2 st äppelpressar med tillhörande kvarn.

Byggt gångbro samt stätta mellan Korpemåla och Saltor, uppgrusning av anslutning mot Saltor.

Arrangerat kurser i HLR.

Bidragit till start av GRANNSAMVERKAN. Se under fliken verksamheter angående kontaktpersoner.

Bidragit till den nya scenen vid Hullgrensgården.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.