Nyheter – november 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2017

Årsmöte 2020 och ny styrelse

Publicerad lördag 23 maj 2020, 17:42

Nytt verksamhetsår - 2020

Till slut fick vi äntligen till ett årsmöte med Patabygdens samhällsförening! Ett 30-tal medlemmar trotsade väder och vind för att träffas i Hullgrensgårdens trädgård. Det är viktigt att årsmötena får äga rum, så sittande och/eller avgående styrelse, kan få sin ansvarsfrihet för det gångna året. Arbetet måste ju gå vidare trots Corona och de omständigheter som det medför för oss alla. Bland annat har föreningen i år valt att ställa in midsommarfirandet och andra sommaraktiviteter. Beroende på utvecklingen får vi framöver ta ställning till övriga aktiviteter som brukar äga rum under verksamhetsåret, såsom höstfest och soppkväll mm. Däremot kommer styrelsen bl.a. försöka arbeta med de uppdrag och beslut som togs vid årsmötet enligt nedan.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att driva frågan om Pataholm och situationen med parkering och trafik gentemot kommunen. Frågan har varit aktuell tidigare, men inför årsmötet erhöll styrelsen även en motion på samma tema från boende barnfamiljer runt torget. En arbetsgrupp har startats där även övriga medlemmar och boende i Pataholm är välkomna att delta. Det är inte bara styrelsen som ska driva dessa frågor. Du, som är intresserad av frågan, får gärna höra av dig till styrelsen för att få vara med i denna arbetsgrupp.

Styrelsen fick även i uppdrag att driva frågan om ett utegym någonstans i vårt natursköna område. Även detta kommer att drivas i form av en arbetsgrupp. Och du som är intresserad av att jobba med detta är också välkommen att höra av dig till styrelsen.

Samtidigt som vi tackar avgående ledamöter i styrelsen, som med Ulf Seising i spetsen, har gjort ett fantastiskt arbete med föreningen, hälsar den nya styrelsen alla välkommna till ett nytt verksamhetsår! Den nya styrelsen syns på fotot enligt nedan. Lars Verde och Helene Wegnebring saknas på fotot.

Styrelsen 2020

Patabygdens Samhällsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.