Nyheter – november 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2017

Fibern - uppdatering 171012

Publicerad lördag 14 okt 2017, 15:47

Styrelsen och kontaktpersoner för fibern mötte Eva Karlsson och Merja Öhlin i Hullgrensgården torsdag 12/10. Här följer lite anteckningar...

Allmänt:

 • Debitering startar månaden efter fastigheten är inkopplad och kan bruka fibern.
 • Viktigt att alla fastigheter meddelar kommunen att man utfört den egna inkopplingen dvs att dra fibern inomhus mha den utrustning man fått av kommunen.
 • Styrelsen har fått löfte att få mer information veckovis genom att vi mailar kommunen, detta har tyvärr inte fungerat hittills vilket har lett till mycket oklarheter och spekulationer...

Teknikboden i Korpemåla:

 • Den är ansluten, det fanns ett befintligt rör tillhörande Ålems Energi som möjliggjorde att man fick fram fiber till noden.

Njutemåla:

 • Fiber är "färdigblåst".
 • Om ca 3 veckor dvs v 44 planerar man att starta inkoppling i brunnar och skåp. Detta beräknas ta 2 veckor.
 • Därefter dvs ca v 46 planerar man att start kundinkopplingen. Även detta beräknas ta ca 2 veckor.
 • Njutemåla skulle därmed kunna vara inkopplat och klart tidigast v 48.

Korpemåla:

 • Kundinkoppling pågår. Inget tydligt klardatum gavs i mötet, men det pågår och bör därmed snart vara klart.
 • Stugägare rekommenderas att kontakta kommunen för att synkronisera inkopplingen.

Patamalm:

 • Grävarbeten i området planeras starta v 42. Ledtiden för att avsluta all grävning planeras till ca 5 veckor dvs klart v 47.
 • Fiberblåsning avses utföras parallellt med grävningen.
 • Därefter vidtar att koppla in brunnar och skåp, beräknas ta ca 2 veckor - kan tidigast vara klart v 48.
 • Och därefter kundinkoppling á ca 2 veckor - kan då tidigast vara klart v 50.

Pataholm:

 • I Pataholm har man stött på patrull avseende möjligheten att dra fram fibern vid vägen då Trafikverket säger nej.
 • Man utreder nu alternativ plan där man drar fiber både norr och söder om vägen, samtidigt ansöker man om tillstånd från Länsstyrelsen för detta då grävningar i Pataholm kräver detta.
 • Man räknar med att få svar från Länsstyrelsen senast v 44, och därefter kan grävning, fiberblåsning och kundinkoppling starta.
 • Mer detaljerade planer kan inte göras ännu, kommunen har lovat meddela såsnart de har mer info om Pataholmsområdet.

Hoppas det ger lite mer ljus i mörkret, vl kommer att förmedla mer information veckovis givet att vi får svar från kommunen...

/Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.