Styrelsen

Ordförande

Eva Gustafsson

Telefon: 0499-243 34

Mobil: 070-249 00 91

eva.gustafsson@conservator.se

Vice ordförande

Maria Karlsson

Mobil: 070-824 42 63

maria.karlsson631002@gmail.com

Sekreterare

Ingrid Wåhlin

Mobil: 070-9111282

ingrid.wahlin@gmail.com

Kassör

Per-Anders Karlsson

Mobil: 070-301 40 06

pe-a.karlsson@telia.com

Ledamöter

Lena Seger

Mobil: 070 - 961 07 19

bell018@hotmail.com

Elisabeth Svensson

Telefon: 0499-228 35

Mobil: 070-460 06 23

elisabeth.svensson_3@kalmar.se

Lars Verde

Mobil: 072-203 47 17

lars.verde@telia.com

Suppleanter

Helene Wegnebring

Telefon: 0499-241 33

Mobil: 070-611 79 72

rw@rw-elservice.se

Kerstin Möller

Tel:0499-240 39

Mobil: 073-670 46 05

kerstin_moller_2@hotmail.com

Malin Elmlid

Mobil: +49-160 512 63 99

malin@elmlid.com

Valberedning

Ulf Seising

070-939 21 14

ulf.seijsing@svalom.se

Lennart Gustafsson

Mobil: 070-588 88 50

lennart.gustafsson@conservator.se

Materialförvaltare

Lena Seger

För kontaktuppgifter se ovan.

Sammankallande för grannsamverkan

Adam Fantenberg

Mobil: 070-291 68 87

adam.fantenberg@hotmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.