Verksamhet

Pågående arbeten och arbetsgrupper

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2020 att driva fråga om Pataholm och situationen med parkering och trafik gentemot kommunen. Frågan har varit aktuell tidigare men i inför årsmötet erhöll styrelsen även en motion på samma tema från boende barnfamiljer runt torget. En arbetsgrupp har startats där även övriga medlemmar och boende i Pataholm är välkomna att delta. Det är inte bara styrelsen som ska driva dessa frågor. Du, som är intresserad av frågan, får gärna höra av dig till styrelsen för att få vara med i denna arbetsgrupp.

Styrelsen fick även i uppdrag att driva frågan om ett utegym någonstans i vårt natursköna område. Även detta kommer att drivas i form av en arbetsgrupp. Och du som är intresserad av att jobba med detta är också välkommen att höra av dig till styrelsen.

Patabygdens Bokcirkel bildades hösten 2009. Deltagarna är indelade i två grupper för att alla ska kunna vara deltaktiga. Till varje träff väljs två boktitlar, en till varje grupp. Båda grupperna träffas samtidigt, men sitter var för sig och diskuterar vald bok. Avslutningsvis fikar vi alla tillsammans. Var och en tar fika med sig. Vid varje träff får en i varje grupp i uppgift att ta fram en ny titel till nästkommande träff.

Det finns plats för fler deltagare. Vill du vara med i bokcirkeln kontakta Ivar Jung, ivar.jung@lnu.se

Varje år anordnar samhällsföreningen en Midsommarfest i den gamla Hullgrensgården i Pataholm. Festen drar stora skaror av bofasta, sommarstugeägare och besökande turister. Festen ordnas av ett stort antal frivilliga och sponsorer som arbetar allt från att baka bullar,löva midsommarstången till att hitta sponsorer för lotterier.

Grannsamverkan i Patabygden startades upp våren 2011. För information se under "Dokument" och Grannsamverkan 2020. Våra kontaktpersoner som representerar olika områden är följande:

 • Eva Gustafsson, Pataholm: 0499-243 34 Mob: 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se
 • Henrik Halleén, Patamalm Norra: 0499-240 01 Mob: 073-674 36 84 henrikhalleén@gmail.com
 • Anders Jonsson, Malmen: 0499-242 12 Mob: 070-688 63 45
  anders.patamalm@gmail.com
 • Lasse Palmberg, Centrala Patamalm 0499-243 99 Mob: 070-979 69 32
  lassepalmberg_12@hotmail.com
 • Mats Johansson, Södra Patamalm: 0499-241 37 Mob: 070-633 48 59
  mats.johansson.karum616@telia.com
 • Per-Anders Claesson, Norra Korpemåla: Mob: 070-571 05 36, paclaesson@gmail.com
 • Britt Arvidsson, Södra Korpemåla: 0499-242 33 Mob: 073-364 09 85
  korpis@live.se
 • Ina Torstensson, BRF Korpemåla: 0499-240 22 Mob:070-538 59 71
  ina.torstensson@telia.com
 • Pia Ljungfjärd, Njutemåla: 0499-24182 Mob: 070-661 11 80 jan-erik.ljungfjärd@telia.com
 • Helene Wegnebring, Flinsmåla: 0499-241 33 Mob: 070-611 79 72
  rw@rw-elservice.se
 • Maria Bäckman, St och Lilla Boda: 070-713 24 77, mariabackman1@hotmail.com
 • Eva Nilsson, Södra Bäckebo: 070-291 68 87, eva@stranda.se
 • AdamFantenberg Sammamkallande 070-291 68 87, adam.fantenberg@hotmail.com
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.