Patabygdens Samhällsförening

Välkomna till årsmöte för Patabygdens samhällsförening

Söndag den 3 mars klockan 14.00

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar

Föredrag, sedan Smörgåstårta, kaffe och kaka

60:- per person (barn gratis)

anmälan senast den 28 februari (meddela speialkost vid anmälan)

till maria.karlsson631002@gmail.com

Är du intresserad av att vara med i styrelsen hör gärna av dig till

maria.karlsson631002@gmail.com innan årsmötetsmiley

Nu bärjar vi titta på verksamhetsplanen för 2024

Har du något du vill bidra med så hör av dig till någon

i styrelsen!

I samverkan med LEADER-kustlandet har vi fått möjlighet att vara med i ett SLUP-projekt under 2024

Mer information kommer på årsmötet men också i ett första utskick i brevlådorna. Är du intresserad att att vara med i projektet ta kontakt med någon i styreslen.

Patabygdens samhällsförening verkar i Ålem, Pataholm, Patamalm Korpemåla, Njutemåla, Strömserum, Haraldsmåla med omnejd. Inom utvecklingsprocessen ska föreningen undersöka hur bygden kan arbeta med hållbarhet och vara redo för framtida förändringar gällande klimat och civila och militära kriser.

För att öka kompetensen ska de bjuda in till föreläsningar, workshops och kurser i självförsörjning, vattenförsörjning, cirkulär ekonomi och beredskap. De kommer inventera var det i bygden finns egna vattenbrunnar, vedspisar, sjukvårdskompetens och hantverkskunnande.

Inom processen ska de även testa gemensamhetsodling och bytesdagar med kläder och egenodlade grönsaker.

Inom processen vill de också undersöka förutsättningarna för coworking lokalt för att bidra till minskat resande.

Efter genomförd process ska de ha ökad kännedom om bygdens lokala kompetens och försörjning och ha en gemensam plan i händelse av kris.

Målet är att de har stärkt bygdegemenskapen, ökad engagemanget och att utvecklingsidéer kring omställning som de kan jobba vidare med har utkristalliserats.

Träning på utegymmet i Korpemåla

Invigning och träning på utegymmet

Är du sugen på att träna tillsammans med andra kan man ses klockan 17 på söndagarna. Det är ingen organiserad träning utan ett tillfälle att ses och träna på maskinerna.

För att öka möjligheten till aktiv fritid och social gemenskap i Patabygden har Patabygdens Samhällsförening anlagt ett utegym i Korpemåla. Detta har blivit möjligt tack vare ideella insatser och finansiellt stöd från Leader, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Preliminärt program 2023 håll utkik på facebook och på hemsidan för att hålla dig uppdaterad vid förändringar

Vi samarbetar med Vuxenskolan

Vuxenskolans övriga kursutbud hittar du här:'

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/QgrcJHrnzHzrzzQVgCrpbDjRfWHxpsSBzKL?projector=1&messagePartId=0.1

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.